Menu Menu SPØRGSMÅL?

Sælgeren garanterer i 10 år fra købsdatoen, at produkter skal være fri for mangler i materiale og udførelse på leveringstidspunktet og være i overensstemmelse med specifikationer for de produkter, der er angivet på tidspunktet for ordre accept. Sælgers ansvar for overtrædelse af garanti for produkter, der er leveret i det følgende, som er bevist af køber som defekte eller bevist af køber at være i overensstemmelse med gældende specifikationer, skal, efter sælgers mulighed, begrænses til 1) udskiftning eller reparation af sådanne materialer, eller 2) refusion den salgspris, som sælgeren har modtaget for sådanne materialer. Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for 1) materialer, der er beskadiget ved forsendelse eller på anden måde uden sælgers skyld, 2) defekter i produkter på grund af uagtsomhed (bortset fra sælgers), uheld, misbrug, forkert installation, pleje eller opbevaring, 3) skader på produkter, der er blevet manipuleret med eller ændret på anden måde end af sælgeren, 4) udgifter, som køber har afholdt i forsøg på at korrigere eventuelle mangler i produkterne før eller efter installationen. Denne garanti er i stedet for enhver anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, der opstår ved lov eller brugerdefineret, herunder, men ikke begrænset til, den underforståede garanti for salgbarhed og den underforståede garanti for egnethed til et bestemt formål. Kontakt Mortar Net Solutions ™ vedrørende en udvidet garanti.

da_DKDanish